Điều 390. Thủ tục, thẩm quyền xử phạt, mức tiền phạt

Thủ tục, thẩm quyền xử phạt, mức tiền phạt đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.

Tham khảo: Bộ luật tố tụng dân sự

Xử lý vi phạm pháp luật về chuyển giao công nghệ