Công ty tôi có được phép sao y, sao lục các văn bản ngoài ngành không, ví dụ như các phiếu thu, biên lai... của đơn vị khác, các quyết định của UBND huyện.v.v. và tôi phải giải thích thế nào cho đúng. Bởi vì hiện nay cơ quan tôi đang có tình trạng làm sao y bản chính cho tất cả các loại văn bản, bất kể là gì cũng sao hết. Như thế có đúng không?

 

 

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị Định Số: 75/2000/NĐ-CP của chính phủ về công chứng, chứng thực

Điều 2. Công chứng, chứng thực

2. Chứng thực là việc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xác nhận sao y giấy tờ, hợp đồng, giao dịch và chữ ký của cá nhân trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch của họ theo quy định của Nghị định này.

Điều 4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực ở trong nước bao gồm:

a) Phòng Công chứng;

b) Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

c) Uỷ ban nhân dân cấp xã.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng ở ngoài nước là Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).

Và theo quy định tại Nghị định 79/2007/NĐ-CP về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã giải thích: “Bản chính” là bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu tiên có giá trị pháp lý để sử dụng, là cơ sở để đối chiếu và chứng thực bản sao;

Như vậy, công ty của bạn theo quy định của pháp luật không có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính.

Đối với các phiếu thu, biên lai của các công ty đối tác không phải là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp nên không thể thực hiện việc sao y này.

 

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết