Câu hỏi:

E có một câu hỏi nhờ luật sư tư vấn giúp: Công ty e vừa mới thuê được một mặt bằng để làm nhà xưởng của một gia đình cô chú và đã làm hợp đồng.e muốn hỏi luật sư tư vấn hộ e cần làm và mang những gì cho đúng thủ tục để mua hoá đơn lẻ tại chi cục thuế. E mong sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất từ luật sư. E cảm ơn! 

Trả lời:

 

 

Chào bạn,

Căn cứ theo khoản 1 điều 11 thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2010 có quy định thì Cơ quan thuế bán hoá đơn cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hoá đơn tự in theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này.

 

 

Ngoài ra, căn cứ vào khoản 3 thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2010 có quy định thì:

3. Bán hóa đơn tại cơ quan thuế

a) Trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua hoá đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Khi đến mua hóa đơn, người mua hoá đơn (người có tên trong đơn hoặc người được chủ hộ kinh doanh uỷ quyền bằng giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

b) Trách nhiệm của cơ quan thuế

Cơ quan thuế bán hoá đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

Sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hoá đơn và đề nghị mua hoá đơn trong đơn đề nghị mua hoá đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hoá đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hoá đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hoá đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hoá đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hoá đơn bán lần tiếp theo.

Trong trường hợp của bạn, thì căn cứ vào quy định trên để có thể làm thủ tục mua hoá đơn tại cơ quan thuế.