Nhân viên thử việc nhưng chưa hết thời gian thử việc đã nghỉ làm việc tại công ty thì có được xem như lao động thuê ngoài để nộp 10% thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ tại nguồn hay không, thưa luật sư?
Chân thành cám ơn sự tư vấn của luật sư

TRả lời:

Chào bạn,


Căn cứ theo điểm 1.1.2, khoản 1. mục II, Phần D thông tư số 84/2008/TT-BTC thì việc khấu trừ thuế sẽ được áp dụng đối với thu nhập của cá nhân có ký hợp đồng lao động, được tuyển dụng làm việc lâu dài, ổn định.


Căn cứ theo điểm 1.2.7, khoản 1, Mục II, Phần D thông tư số 84/2008/TT-BTC và điều 5, Thông tư 62/2009/ TT-BTC (hướng dẫn sử đổi, bổ sung thông tư 84) thì thu nhập của nhân viên thử việc có phải là thu nhập phải khấu trừ hay không thì phải căn cứ vào tính chất công việc mà nhân viên đó làm và thu nhập mà nhân viên đó có được dựa vào công việc đó.


Thu nhập đó không phải là tiền lương mà mang tính chất là tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác( thực hiện các dịch vụ) và thu nhập đó được trả tính theo từng lần thực hiện công việc ( tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên) thì mới khấu trừ thuế.


Do đó, nếu thu nhập của nhân viên thử việc được trả theo tiền lương tháng và công việc thực hiện là tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh thì thu nhập đó không được khấu trừ thuế tại nguồn.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

Liên hệ luật sư