Hệ số lương đại học cơ bản 2,34

Hệ số lương Trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ

Hệ số lương theo Trình độ học vấn Hệ số khởi điểm  
Hệ số lương Tiến sỹ 5,58  
Hệ số lương Thạc sỹ 4,00  
Hệ số lương Đại học 2,34  
Hệ số lương Cao đẳng 1,80   
Hệ số lương Trung cấp 1,55  
Hệ số lương Dưới trung cấp 1,00  

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

Liên hệ luật sư