hệ số lương, hệ số lương cơ bản, hệ số lương thạc sĩ, hệ số lương công an, hệ số lương là gì, hệ số lương nhà nước, hệ số lương đại học, hệ số lương năm 2013, hệ số lương cao đẳn, hệ số lương đại học 2013 hệ số lương bậc đại học, hệ số lương đại học nam 2013, hệ số lương cơ bản đại học, hệ số lương cao đẳng, hệ số lương cơ bản, hệ số lương năm 2013, hệ số lương cơ bản 2013, hệ số lương cao đẳng, hệ số lương cao đẳng năm 2013, hệ số lương cao đẳng 2013, hệ số lương bậc cao đẳng, hệ số lương của cao đẳng, hệ số lương cao đẳng 2013, hệ số lương cơ bản của nhà nước, nghị định 205 về tiền lương, quy định hệ số lương cao đẳng, hệ số lương công an, hệ số lương của công an, hệ số lương công nhân, hệ số lương công chức, bảng hệ số lương công chức, hệ số lương của công nhân, hệ số bậc lương công nhân, hệ số lương của công chức, hệ số lương cơ bản, hệ số lương thạc sĩ, hệ số lương thạc sĩ là bao nhiêu, hệ số lương của thạc sĩ, hệ số lương bậc thạc sĩ, hệ số lương bậc đại học 2013, hệ số lương cơ bản, hệ số lương cơ bản cao đẳng 2014, hệ số lương cơ bản của đại học, hệ số lương cơ bản đại học, hệ số lương cơ bản 2014, hệ số lương cơ bản của nhà nước, hệ số lương cơ bản năm 2013, hệ số lương cơ bản năm 2014, bảng hệ số lương cơ bản,

Hệ số lương Trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ

Hệ số lương theo Trình độ học vấn Hệ số khởi điểm  
Hệ số lương Tiến sỹ
   
Hệ số lương Thạc sỹ    
Hệ số lương Đại học 2,34  
Hệ số lương Cao đẳng 1,80   
Hệ số lương Trung cấp 1,55  
Hệ số lương Dưới trung cấp 1,00  

 Tham khảo thêm: 

Bộ luật Lao động về Tiền lương lao động Nghị định 205/2004/NĐ-CP

hệ số lương,
hệ số lương cơ bản,
hệ số lương thạc sĩ,
hệ số lương công an,
hệ số lương là gì,
hệ số lương nhà nước,
hệ số lương đại học,
hệ số lương năm 2013,
hệ số lương cao đẳn,
hệ số lương đại học 2013
hệ số lương bậc đại học,
hệ số lương đại học nam 2013,
hệ số lương cơ bản đại học,
hệ số lương cao đẳng,
hệ số lương cơ bản,
hệ số lương năm 2013,
hệ số lương cơ bản 2013,
hệ số lương cao đẳng,
hệ số lương cao đẳng năm 2013,
hệ số lương cao đẳng 2013,
hệ số lương bậc cao đẳng,
hệ số lương của cao đẳng,
hệ số lương cao đẳng 2013,
hệ số lương cơ bản của nhà nước,
nghị định 205 về tiền lương,
quy định hệ số lương cao đẳng,
hệ số lương công an,
hệ số lương của công an,
hệ số lương công nhân,
hệ số lương công chức,
bảng hệ số lương công chức,
hệ số lương của công nhân,
hệ số bậc lương công nhân,
hệ số lương của công chức,
hệ số lương cơ bản,
hệ số lương thạc sĩ,
hệ số lương thạc sĩ là bao nhiêu,
hệ số lương của thạc sĩ,
hệ số lương bậc thạc sĩ,
hệ số lương bậc đại học 2013,
hệ số lương cơ bản,
hệ số lương cơ bản cao đẳng 2014,
hệ số lương cơ bản của đại học,
hệ số lương cơ bản đại học,
hệ số lương cơ bản 2014,
hệ số lương cơ bản của nhà nước,
hệ số lương cơ bản năm 2013,
hệ số lương cơ bản năm 2014,
bảng hệ số lương cơ bản,

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

Liên hệ luật sư