trên mẫu đơn thuận tình ly hôn thì cả 2 người đều phải ra toa ký vào đơn hay la ký trước. Vì ly do thời gian công việc không cho phép nếu 1 trong 2 người ky trước rồi mới đem đơn ra tòa được không?
Cho e xin mẫu đơn thuận tình ly hôn và cách viết đơn sao cho hợp lệ. Vừa qua em co đem hồ sơ ra nộp ở tòa mà người tiệp nhận nói đơn chưa hợp lệ và bảo về viết lại
Vậy hợp lệ ở đây là viết như thế nào?

 

Trả lời: Chào bạn!
Tòa án tối cao chỉ có mẫu đơn xin ly hôn thôi, chứ còn mẫu đơn thuận tình ly hôn thì tự soạn thảo.
Bạn tham khảo nội dung cơ bản sau:

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày….. tháng 05 năm 2009

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VIỆC THUẬN TÌNH LY HÔN

Kính gửi: Toà án nhân dân Quận …, Tp.Hồ Chí Minh

Chúng tôi gồm:

Họ tên chồng: ………………  Sinh ngày: ……………

CMND số: ………………….., nơi cấp: …………………….

Cư trú:

Họ tên vợ: ……………………          Sinh ngày: ……………..

CMND số: …………………, nơi cấp: ………………………

Cư trú: …………………………………………………………..

Những vấn đề cụ thể yêu cầu yêu cầu tòa án giải quyết:

-         Công nhận thuận tình ly hôn cho chúng tôi

-         Về con chung:

-         Về tài sản chung và nợ chung: không có hoặc tự thỏa thuận …………..

              Lý do xin thuận tình ly hôn: ……………………………………………..

               Chữ ký của cả vợ chồng

Hồ sơ gửi kèm theo đơn

-         Bản sao Giấy CMND (có chứngthực) ;

-         Hộ khẩu (có chứngthực )

-         Bản chính giấy chứng nhận kết hôn

-         Bản sao giấy khai sinh con. (nếu có)

-         Giấy tờ về tài sản (nếu có)

Hoặc là bạn liên hệ với tổ nhận đơn và thụ lý của Tòa án nhân dân nơi bạn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn để được hướng dẫn cụ thể hơn. Vì mỗi nơi quy định khác nhau

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được luật sư hướng dẫn chi tiết.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư