Cho em hỏi: Giấy ra viện có các nội dung như: Thông Tin người mất, ngày sinh, số CMND, này vào viện, ngày ra viện, lý do: mất... Được xác nhận bởi Bác Sĩ Điều trị, Xác nhận của Trưởng Khoa, Xác nhận của Người có thẩm quyền tại bệnh viện (được đóng dấu đỏ pháp lý của bệnh viện).  Thì có được xem là giấy Báo Tử không? Giấy này có thể dùng để làm Giấy Khai Tử không?
Trân Trọng!

TRả lời: Chào bạn,Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử là một loại giấy tờ được cấp cho thân nhân người chết để đi khai tử. Trong trường hợp người chết không có thân nhân, thì Giấy báo tử được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai tử để Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký khai tử. 
Giấy báo tử được quy định tại Điều 22 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, như sau: 
- Giấy báo tử phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người chết; giờ, ngày, tháng, năm chết; địa điểm chết và nguyên nhân chết . 
- Thẩm quyền cấp Giấy báo tử: 
a) Đối với người chết tại bệnh viện hoặc tại cơ sở y tế, thì Giám đốc bệnh viện hoặc người phụ trách cơ sở y tế đó cấp Giấy báo tử; 
b) Đối với người cư trú ở một nơi, nhưng chết ở một nơi khác, ngoài cơ sở y tế, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó chết cấp Giấy báo tử; 

....
Vì vậy, trường hợp của bạn thuộc điểm a Điều 22 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.
Thủ tục đăng ký khai tử được quy định tại Điều 21 Nghị định số 158, như sau: 
- Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử. 
- Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử và Giấy chứng tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai tử một bản chính Giấy chứng tử. Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi khai tử.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.